LOADING...

Thông Tin Thanh Toán

Khi chọn thành toán bằng hình thức chuyển khoản, Quý khách vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Hiền
Stk:19036646565011
NH Techcombank – CN Bình Tân

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Hiền
Stk: 0531002534954
NH Vietcombank- CN Quận 2

Nội dung ghi chú bao gồm Họ và tên, thông tin đơn hàng.

Khi Miasmarthome nhận được xác nhận từ phía ngân hàng, chúng tôi sẽ chuẩn bị đơn hàng và gửi cho Quý khách.